Poznaj
nasze metody
naucz się uczyć
Dopóki nauczyciele nie zdobędą wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do zmniejszenia ewentualnych barier w uczeniu się online, jego potencjał pozostanie niewykorzystany
Trzy główne cele tego projektu to budowanie zdolności nauczycieli do stosowania zasad Universal Learning Design (UDL) w celu wdrażania nauczania włączającego, wdrażania małych interwencji wcześnie i na czas, aby zapobiec porzucaniu nauki oraz projektowania i dostarczania optymalnych instrukcji hybrydowych, które znajdują elastyczną równowagę wykorzystującą względne mocne strony różnych sposobów przekazywania wiedzy.
people and computers
O PROJEKCIE
Projekt SOULSS (Scaffolding Online University Learning: Support Systems) ma na celu zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkoleń dla nauczycieli szkół wyższych, aby pomóc im przejść od „awaryjnego nauczania zdalnego” do kolejnych etapów na drodze do cyfrowej transformacji uczelni . Aby osiągnąć ten cel, głównym celem projektu jest budowanie zdolności nauczycieli szkół wyższych do „myślenia jak ekspert w zakresie projektowania instrukcji” oraz postęp w kierunku optymalnego nauczania i uczenia się online. W ramach projektu powstanie m.in. wielonarzędziowa platforma edukacyjna oraz zestaw szkoleń składający się z pięciu wzajemnie uzupełniających się jednostek.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum siedmiu partnerów z sześciu krajów.

PRZYCZYNY STOJĄCE ZA SOULSS

computer
01
Transformacja cyfrowa
Gwałtowne przyspieszenie cyfrowej transformacji szkolnictwa wyższego.
02
Luka szkoleniowa
Konsekwencje tej luki szkoleniowej są spotęgowane w przypadku uczniów o zróżnicowanych potrzebach, którzy wymagają dodatkowego rusztowania instruktażowego (scaffolding), aby pomyślnie ukończyć kursy online.
Man takes notes
People are sitting at the computer
03
Sprawiedliwy dostęp
Szeroko zakrojone przejście instytucji szkolnictwa wyższego na tryb online może potencjalnie rozszerzyć równy dostęp do szkolnictwa wyższego dla grup studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
people are sitting at the table
man writes on the whiteboard
Logo
Poznaj nasze metody

naucz się uczyć

Platforma edukacyjna

W ramach projektu powstanie również platforma e-learningowa, na której będą umieszczane materiały.

Moduły szkoleniowe

Jednym z rezultatów projektu będą utworzone moduły szkoleniowe dotyczące różnych aspektów UDL.

Publikacje naukowe

W trakcie realizacji projektu opublikowana zostanie duża liczba artykułów naukowych wspierających wyniki projektu.

Szkolenia


W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli szkół wyższych.