Logo
Polityka prywatności

Opis projektu SOULSS

Międzynarodowy projekt SOULSS – “Rusztowania dla uniwersytetów online: systemy wsparcia” jest finansowany z programu ERASMUS+ na podstawie umowy nr 2022-1-IT02-KA220-HED-000090206. Projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2022 r. do listopada 2025 r.

Projekt dostarcza aplikacje internetowe (takie jak portal scenariuszy zajęć, strona internetowa i inne), przeznaczone głównie dla nauczycieli akademickich i ich studentów. Projekt komunikuje się również z tymi grupami docelowymi na różne sposoby, aby osiągnąć swoje cele badawcze.

Zakres niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa kryteria i warunki, na jakich projekt SOULSS gromadzi, przetwarza, przechowuje i przekazuje Twoje dane osobowe, w jaki sposób zapewniona jest poufność tych informacji, a także wszelkie ustawy i/lub rozporządzenia wdrożone lub uchwalone zgodnie z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

W projekcie SOULSS przetwarzane będą dane osobowe w kilku określonych celach, między innymi takich jak:

 1. w celu komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynów, kwestionariuszy itp.
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • preferowany język;
  • rola (taka jak nauczyciel, uczeń, itp.);
  • afiliacja (szkoła, instytucja, itp.).
 2. w celu utworzenia i utrzymywania profilu użytkownika w naszych aplikacjach internetowych (t.j. platforma edukacyjna) oraz w celu utrzymywania aplikacji i ze względów bezpieczeństwa
  • dane jak powyżej oraz:
   1. nick, nazwę użytkownika;
   2. zdjęcie profilowe;
   3. pliki cookie;
   4. adresy IP;
   5. zapis (log) działań podejmowanych w ramach aplikacji;
   6. wyniki uczenia się i inne dane, które użytkownik zdecyduje się udostępnić za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych.
 3. w celu konserwacji aplikacji i ze względów bezpieczeństwa
  • pliki cookie;
  • nawigacja w obrębie strony internetowej;
  • adresy IP;
  • zapisy działań.

Podanie powyższych informacji jest konieczne i jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać pewnych informacji, może nie być w stanie korzystać z niektórych usług lub uczestniczyć w niektórych działaniach.

Administrator danych

Cel i sposoby przetwarzania danych osobowych są określane przez współadministratorów danych z różnych krajów europejskich. Każdy administrator danych wskazał swój punkt kontaktowy. Współadministratorzy danych i ich punkty kontaktowe są następujące:

 1. UROMA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rzym, Włochy. Kontakt do administratora danych: fernando.martinez@uniroma1.it
 2. KTU - KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K Donelaicio 73 44249 Kowno, Litwa. Kontakt do administratora danych: gytis.cibulskis@ktu.lt
 3. NTUA - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, Heroon Polytechniou 9 Zographou Campus, 15780 Ateny, Grecja. Kontakt do administratora danych: tel.+30 210 772 1616, email: giannini@mail.ntua.gr
 4. URJC - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Calle Tulipán s/n. 28933 Móstoles, Madryt, Hiszpania. Kontakt do administratora danych: alberto.hernando@urjc.es
 5. IPP - INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, Rua dr Roberto Frias 712, 4200-465 Porto, Portugalia. Kontakt do administratora danych: tel. +351225571000, email: dpo@ipp.pt
 6. PSNC - INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznan Supercomputing and Networking Center, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Poznań, Polska. Kontakt do administratora danych: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 7. BS - BRAINSIGNS SRL, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rzym, Włochy. Kontakt do administratora danych: vincenzo.ronca@brainsigns.com

Każdy współadministrator danych będzie zbierał Dane w sposób określony poniżej:

Dane osoboweWspóładministratorzy danych
Imię i nazwisko, adres e-mail;UROMA, KTU, NTUA, URJC, IPP, PSNC
Preferowany język, rola, afiliacjaUROMA, KTU, NTUA, URJC, IPP, PSNC, BS
Nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, adresy IP (związane z platformą edukacyjną)UROMA, KTU, NTUA, URJC, IPP, PSNC
Zapis działań użytkownika, wyniki uczenia sięUROMA, KTU, NTUA, URJC, IPP, PSNC, BS
Pliki cookie, adresy IP, zapisy działań użytkownika (związane ze stroną internetową)UROMA, KTU, NTUA, URJC, IPP, PSNC

Podstawa prawna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na udostępnieniu użytkownikom rozwiązania technicznego umożliwiającego korzystanie z naszych aplikacji internetowych (na podstawie dobrowolnej decyzji każdego użytkownika), a także administracji i bezpieczeństwa aplikacji, co nie jest nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika (osoby, której dane dotyczą).

Kiedy i jak udostępniamy dane osobowe?

W razie potrzeby Twoje dane osobowe będą udostępniane stronom trzecim, które stosują te same praktyki i wdrożyły wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe, w razie potrzeby, mogą być również przekazane do państwa trzeciego, ale tylko do podmiotów trzecich, które wdrożą odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone mechanizmy certyfikacji lub standardowe klauzule ochrony danych.

Ze względu na charakter używanych aplikacji niektóre dane (imię i nazwisko, adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników aplikacji (np. imię i nazwisko oraz posty na forum).

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do zakończenia projektu (obecnie planowanego na listopad 2025) lub do czasu świadczenia usług aplikacji webowych (obecnie planowane co najmniej trzy lata od zakończenia projektu). Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosujemy następujące środki:

 1. minimalizacja i pseudonimizacja gromadzonych przez nas danych osobowych;
 2. wielowarstwowe zapory ogniowe w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz;
 3. zarządzanie, ograniczanie i kontrolowanie dostępu do danych osobowych;
 4. kopia zapasowa i redundancja;
 5. regularne testowanie skuteczności wdrożonych środków;
 6. bezpieczeństwo i szyfrowane kanały komunikacji.

Twoje prawa

Masz prawo do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych; 
 2. poproszenia nas o sprostowanie informacji; 
 3. wycofania Twojej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. żądania usunięcia swojego konta i danych tutaj.

Z praw tych można skorzystać kontaktując się z dowolnym z punktów kontaktowych wymienionych w sekcji „Administrator danych”. Dodatkowo masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego z dowolnego z krajów wymienionych w sekcji „Administrator danych”.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo przeglądana i aktualizowana – w takim przypadku Polityka Prywatności będzie oznaczona jako „Zmieniona (data)”. Pierwotna wersja niniejszego zawiadomienia została utworzona w czerwcu 2023 r.