Susipažinkite
su mūsų metodais
išmokti mokytis
Jei dėstytojai neįgis žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų siekiant sumažinti galimas mokymosi internetu kliūtis, mokymosi internetu potencialas liks neišnaudotas.
Trys pagrindiniai šio projekto tikslai - ugdyti dėstytojų gebėjimus taikyti universalaus mokymosi dizaino (angl. Universal Learning Design, UDL) principus, kad būtų galima įgyvendinti įtraukųjį mokymą, anksti ir laiku įgyvendinti nedideles intervencines priemones, kad būtų išvengta iškritimo iš aukštosios mokyklos ir kurti bei vykdyti optimalų mišrų mokymą, kuriame būtų rasta lanksti pusiausvyra, išnaudojanti skirtingų mokymo būdų privalumus.
people and computers
APIE PROJEKTĄ
SOULSS (Scaffolding Online University Learning: Support Systems) projekto tikslas - teikti poreikiais pagrįstus mokymus aukštųjų mokyklų dėstytojams, kad aukštojo mokslo institucijų skaitmeninės transformacijos kelyje jie galėtų pereiti nuo "skubaus nuotolinio mokymo" prie kitų etapų. Siekiant šio tikslo, pagrindinis projekto uždavinys - ugdyti aukštųjų mokyklų dėstytojų gebėjimus "mąstyti kaip mokymo instruktoriui-ekspertui" ir siekti optimalios mokymo ir mokymosi internetu pažangos. Projekto metu, be kita ko, bus sukurta mokymosi platforma ir mokymo kursų rinkinys, sudarytas iš penkių vienas kitą papildančių dalių.

Projektą įgyvendina septynių partnerių iš šešių šalių konsorciumas.

SOULSS PROJEKTO PRIEŽASTYS

computer
01
Skaitmeninė transformacija
Spartus aukštojo mokslo skaitmeninės transformacijos įsibėgėjimas.
02
Mokymosi spraga
Šios mokymosi spragų pasekmės sustiprėja įvairių poreikių studentams, kuriems reikia papildomos mokomosi paramos, kad galėtų sėkmingai baigti internetinius kursus.
Man takes notes
People are sitting at the computer
03
Lygios galimybės
Aukštojo mokslo institucijų masinis perėjimas prie internetinių studijų gali išplėsti lygias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą nepakankamai aptarnaujamoms studentų grupėms.
people are sitting at the table
man writes on the whiteboard
Logo
Susipažinkite su mūsų metodais

išmokti mokytis

Mokymosi aplinka

Įgyvendinant projektą taip pat bus sukurta e. mokymosi aplinka, kurioje bus talpinama medžiaga.

Mokymosi moduliai

Kaip vienas iš projekto rezultatų, bus sukurti mokymosi moduliai įvairiais UDL aspektais.

Mokslinės publikacijos

Vykdant projektą bus paskelbta daug mokslinių straipsnių, pagrindžiančių projekto rezultatus.

Mokymosi veiklos


Projekto metu bus rengiami aukštųjų mokyklų dėstytojų mokymai.